Казунін Максим Станіславович


старший викладач

кандидат фармацевтичних наук

Дата народження: 10-01-1981

Тема дисертаційної роботи:

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
7-заміщених-8-(карбоксіалкіл)-3-метил-1Н-пурин-
2,6-(3Н,7Н)-діону – 2014 рік

Наукові інтереси:

Основні напрями наукової роботи. Синтез та модифікація похідних 3,7-дігідро-1H-пурин-2,6-діону та птеридин-2,4(1H,3H)-діону
Кількість статей, тез, патентів і т.ін. статей- 9, тез – 67 , методичних рекомендацій- 15

Біографія:

1998-2004 рр. – студент фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету.
2006-2010 рр. – старший лаборант кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.
2010-2015 рр. – асистент кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.
з 2015 р і до теперішнього часу – старший викладач кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.