Кандибей Костянтин Іванович


доцент

кандидат фармацевтичних наук

Birthdate: 22-07-1967

Thesis subjest:

Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-метил-8-меркаптоксантину.Рік захисту кандидатської дисертації 1996р.

Research interests:

Когнітивні методи у навчанні студента
інтеграційна взаємодія кафедральних дисциплін спеціальності Фармація в освоєнні інноваційних моделей освіти.Інформаційно-комунікаційна технологія у підготовці студентів фармацевтичного факультету до складання лiцензiйного інтегрованого iспиту «КРОК 1.Фармація».Технологія актуалізації знань студента при підготовці до ліцензійного іспиту «крок 1. Фармація» на засадах ІКТ

Biography:

1984-1991 рр. – студент фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного інституту
1991-2005 рр. –- асистент кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету
2005- і до теперішнього часу –доцент кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету, заступник декана І фармацевтичного факультету.

Main articles:

  1. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес на кафедрі органічної та біоорганічної хімії // Б.О. Прийменко, К.І. Кандибей, М.І. Гнатов, М.С. Казунін, А.К. Білий // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014» 16-17 жовтня 2014 м. Запоріжжя, с. 105-107.
  2. Antypenko L. M., Кандибей К.И., Kovalenko S. I. Correlations of organic chemistry study of the 2nd year “Pharmacy” faculty students of specialty “Technology of perfume-cosmetic preparations”//  Urgent Problems of Science and Practice in the XXI Century. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (09-10.02.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 6-10. doi:10.5281/zenodo.16117
  3. Синтез, фізико-хімічних та біологічні властивості похідних 2-(3,8-диметил-2,6-діоксо-1,2,3,6-тетрагідро-7Н-пуриніл-7)ацетату / Прийменко Б. О., Васильев Д. А., Казунін М.С., Прийменко А.О., Самура І. Б., Кандибей К.І., Гнатов М.І // Матеріали XXXІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (08.04.2016). – Харків: НАФУ, 2016. – С. 419-425