Прийменко Борис Олександрович


професор

доктор фармацвтичних наук

Birthdate: 10-09-1939

Thesis subjest:

Синтези та перетворення у ряді похідних 2-аміноімідазолу  (кандидатська дисертація) – 1971 рік Анельовані імідазольні системи, їх реакційна здатність і біологічна активність (докторська дисертація) – 1983 рік

Research interests:

Основні напрями наукової роботи. Синтез та модифікація похідних імідазолу, пуриндіону-2,6 Кількість статей, тез, патентів і т.ін. : співавтор двох препаратів, автор понад 500 друкованих робіт, у тому числі 150 авторських свідоцтв і патентів Кількість учнів та захищених дисертацій – Підготував 3 докторів і 16 кандидатів наук. Міжнародна співпраця – є дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.

Biography:

У 1963 р. закінчив Запорізький фармацевтичний інститут. 1965 р. – асистент кафедри органічної хімії, 1974 р. – старший викладач 1975 р. – завідувач кафедри органічної хімії 1985 р. – присвоєно звання професора на кафедрі органічної хімії з 2012 р і до теперішнього часу – професор кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.