Department Staff

Department Head, Professor

Kovalenko Sergii

Professor

Pryymenko Borys

Associate professor

Kandybey Kostyantyn

Associate professor

Voskoboynik Oleksiy

Senior Teacher

Kazunin Maksym

Associate professor

Bilyi Andrii

Senior Teacher

Kholodnyak Serhiy

Assistant

Antypenko Oleksiy

Assistant

Kolomoyets Oleksandra

Postgraduate

Martynenko Yuliya

Postgraduate

Stavytskyy Viktor

Postgraduate

Kholodnyak Olena