Department Staff

Department Head, Professor

Kovalenko Sergii

Professor

Pryymenko Borys

Associate professor

Kandybey Kostyantyn

Associate professor

Voskoboynik Oleksiy

Associate professor

Kazunin Maksym

Senior Teacher

Kholodnyak Serhiy

Senior Teacher

Antypenko Oleksiy

Assistant

Moskalenko Oleksandra

Assistant

Martynenko Yuliya

Postgraduate

Stavytskyy Viktor

Postgraduate

Kholodnyak Olena