Перелік заходів щодо поліпшення якості підготовки до МЛІ «КРОК-1 Фармація»


Перелік заходів щодо поліпшення якості підготовки студентів очної та заочної форми навчання до МЛІ «КРОК-1 Фармація» на кафедрі органічної та біоорганічної хімії.

  1. Введено обов`язкове тестування студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету очної форми навчання протягом більшості практичних занять за відповідними темами. Результати не впливають на оцінку за заняття, однак не склавши всі тестування на не менш ніж на 80% студенти не допускаються до підсумкових контролів.
  2. Введено обов`язкове тестування студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання протягом практичних занять за відповідними темами (не менше двох тестових контролів протягом заняття). Тестування можливе як у навчальному режимі (студенти бачать чи вірно вони відповіли), так і режимі контролю знань. Студенти, що не склали контрольне тестування на не менш ніж на 60% не одержують залік.
  3. На практичних заняттях проводиться детальний аналіз тестових завдань з поясненнями особливостей їх вирішення. Додатково проводяться лекції з підготовки до ліцензійного іспиту КРОК-1.
  4. На сайті кафедри органічної та біоорганічної хімії (org-chem.tk) створений розділ (krok.org-chem.tk) (автор розробки Білий А.К.) на якому розміщено блоки питань з органічної хімії, що були включенні до буклетів МЛІ КРОК-1 Фармація з 2011 по 2019 роки та реалізована можливість онлайн тестування, в тому числі з мобільного телефону.
  5. Розроблені додаткові навчально-методичні матеріали, а саме онлайн курс з підготовки до ліцензійного іспиту КРОК – 1 для студентів фармацевтичного факультету очної та заочної форми навчання. В онлайн курсі представлено пояснення по кожному з окремих тестів. В ряді випадків представлено логічну схему визначення відповіді на тестове запитання.
  6. Опубліковано друковану версію збірнику тестових завдань з органічної хімії з поясненнями.
  7. Викладачі кафедри активно використовують програмне забезпечення для робочих груп Teams для координації та контролю результативності самостійної роботи студентів, проведення консультативної підтримки.
  8. Для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету очної та заочної форми навчання проводяться консультації, можуть проводитись лекції у випадку виділення педагогічного навантаження.