Спеціальність “Фармація” та “ТПКЗ” 2 семестр


 1. Гетероциклічні сполуки. Три-, чотиричленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом.
 2. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом, особливості їх будови та хімічні властивості.
 3. Похідні п’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом (фурфурол, індол, індоксил, ізатин тощо).
 4. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами.
 5. Підсумкове заняття за темами «Три-, чотири- та п’ятичленні гетероциклічні сполуки їх заміщені та конденсовані похідні» .
 6. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Піридин, його заміщені та конденсовані похідні. Реакція нуклеофільного заміщення в ароматичній системі.
 7. Оксигеновмісні та сульфурвмісні шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами: будова та властивості
 8. Конденсовані гетероциклічні системи. Алкалоїди.
 9. Підсумкове заняття за темами «Шестичленні гетероциклічні сполуки їх заміщені та конденсовані похідні».
 10. Вуглеводи. Класифікація, будова, стереоізомерія та хімічні властивості моносахаридів.
 11. Олігосахариди та полісахариди. Глікозиди.
 12. Амінокислоти, пептиди, білки.
 13. Нуклеїнові кислоти, нуклеотиди та нуклеозіди. Структурні аналоги нуклеозидів як лікарські препарати.
 14. Класифікація, будова та хімічні властивості омилюванних ліпідів.
 15. Класифікація, будова та хімічні властивості неомилюванних ліпідів.
 16. Підсумкове заняття за темами «Природні сполуки. Вуглеводи, пептиди, білки, нуклеїнові кислоти, нуклеотиди, нуклеозиди та ліпіди».
 17. Залікове заняття