Спеціальність: “Фармація”, “ТПКЗ”


Іспит з органічної хімії (ЗАВАНТАЖИТИ БАЗУ ТЕСТІВ)

Питання до іспиту з органічної хімії (ЗАВАНТАЖИТИ ПИТАННЯ)

Підготовка до іспиту КРОК 1 (ЗАВАНТАЖИТИ БАЗУ ТЕСТІВ)

Весняний семестр

Тема 1: Гетероциклічні сполуки. Три-, чотиричленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом.

Тема 2: П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом, особливості їх будови та хімічні властивості.

Тема 3: Похідні п’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом (фурфурол, індол, індоксил, ізатин тощо).

Тема 4: П’ятичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами.

Тема 5: Підсумкове заняття за темами «Три-, чотири- та п’ятичленні гетероциклічні сполуки їх заміщені та конденсовані похідні».

Тема 6: Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Піридин, його заміщені та конденсовані похідні. Реакція нуклеофільного заміщення в ароматичній системі.

Тема 7:Оксигеновмісні та сульфурвмісні шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами: будова та властивості

Тема 8:Конденсовані гетероциклічні системи. Алкалоїди.

Тема 9:Підсумкове заняття за темами «Шестичленні гетероциклічні сполуки їх заміщені та конденсовані похідні».

Тема 10:Вуглеводи. Класифікація, будова, стереоізомерія та хімічні властивості моносахаридів.

Тема 11:Олігосахариди та полісахариди. Глікозиди.

Тема 12:Амінокислоти, пептиди, білки.

Тема 13:Нуклеїнові кислоти, нуклеотиди та нуклеозіди. Структурні аналоги нуклеозидів як лікарські препарати.

Тема 14:Класифікація, будова та хімічні властивості омилюванних ліпідів.

Тема 15:Класифікація, будова та хімічні властивості неомилюванних ліпідів.

Тема 16:Підсумкове заняття за темами «Природні сполуки. Вуглеводи, пептиди, білки, нуклеїнові кислоти, нуклеотиди, нуклеозиди та ліпіди».

Тема 17:Залікове заняття