Спеціальність “Стоматологія”


Підсумковий контроль 1: «Теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук, аліфатичних та ароматичних вуглеводнів, галогено- та гідроксипохідних вуглеводнів, їх тіоаналогів та амінів».

Підсумковий контроль 2: «Гетерофункціональні органічні сполуки – метаболіти та родоначальники найважливіших груп лікарських засобів. Карбонілвмістні сполуки. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні».

Підсумковий контроль 3: «Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Гетероцикли. Біополімери та їх структурні компоненти».