Спеціальності “Медицина” та “Педіатрія”


Підсумковий субмодульний контроль I: «Теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук, аліфатичних та ароматичних вуглеводнів, галогено- та гідроксипохідних вуглеводнів, їх тіоаналогів та амінів».

Підсумковий субмодульний контроль II: «Гетерофункціональні органічні сполуки – метаболіти та родоначальники найважливіших груп лікарських засобів. Карбонілвмістні сполуки. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні.»

Підсумковий субмодульний контроль IІI: «Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Гетероцикли. Біополімери та їх структурні компоненти».